Case

Vi har sedan år 2008 erbjudit effektiva helhetslösningar för digital skyltning med både teknik, mjukvara och innehåll till våra kunder. Här lyfter vi fram tre av våra projekt som vi tycker extra mycket om.

Skyltar för starkare kommunikation

Med UCUS Digitala Galleriatavlor kommunicerar SVAVA Matgalleria effektivt med besökarna från morgon till kväll.

Brandkåren Attunda – Informationstavlor

Med UCUS Digitala Informationstavlor har medarbetarna på Brandkåren Attunda alltid tillgång till den senaste informationen från sina kollegor.

Landstinget i Uppsala län – VäntrumsTV

Landstinget i Uppsala län använder UCUS VäntrumsTV för att på bästa sätt ta tillvara på patientens tid i väntrummet.